SARS HOUTBOUW

Historische reconstructies en ambachtelijk timmerwerk

Statenjacht De Utrecht.

Voor de stichting "Het Utrechts Statenjacht heeft Sars Houtbouw tussen 1998 en 2003 het 18e eeuwse statenjacht "De Utrecht" gebouwd. Nadat wij een scholingsplan, een werkplan en een begroting hadden gemaakt hebben wij, in nauwe samenwerking met de afdeling Scheepsmodellen van het Rijksmuseum, de bouw van het statenjacht met twee scheepsbouwers en een beeldsnijder geleid.
Op dit project is aan 80 jongeren scholing en werkervaring geboden.

 

 

Twee van vier tekeningen uit 1746 van bouwmeester Pieter van Zwijndregt Pauluszoon.
Naar deze voor die tijd zeer gedetaillerde tekeningen, gemaakt in 1746 voor de VOC - Kamer van Rotterdam , is het Utrechts Statenjacht gebouwd.

Zwijndregt

 

Leerlingen werken aan de zware spantconstructie van het schip.

Leggers Statenjacht

 

De bouwmeester past een gang in de kop.

Huidplanken Statenjacht monteren

 

De beeldsnijmeester aan het werk aan de leeuw, het boegbeeld van het schip.

Leeuw Statenjacht snijden

 

 

De schilder brengt vele tinten verf per ornament aan.

Statenjacht schilderen

 

 

De spiegel en het paviljoen zijn rijk versierd.

Het Statenjacht

 

 

De grote of heerenkamer onderdeks.

Grote kamer Statenjacht

 

 

Uitsnede uit een schilderij van Jacob van Strij: Het Jacht van de Kamer van Rotterdam (1790).

Strij

 

De Utrecht onder vol zeil op het IJsselmeer.

Zeilend Statenjacht