Voor de stichting Het Utrechts Statenjacht heeft Sars Houtbouw tussen 1998 en 2003 het 18e eeuwse statenjacht De Utrecht gebouwd. Nadat wij een scholingsplan, een werkplan en een begroting hadden gemaakt hebben wij, in nauwe samenwerking met de afdeling Scheepsmodellen van het Rijksmuseum, de bouw van het statenjacht met twee scheepsbouwers en een beeldsnijder geleid.  
Op dit project is aan 80 jongeren scholing en werkervaring geboden.

Twee van vier tekeningen uit 1746 van bouwmeester Pieter van Zwijndregt Pauluszoon. Naar deze voor die tijd zeer gedetaillerde tekeningen, gemaakt in 1746 voor de VOC-kamer van Rotterdam , is het Utrechts Statenjacht gebouwd.