In 1992-1994 zijn door Sars Houtbouw in Archeon een aantal middeleeuwse huizen herbouwd, alsmede de reconstructie van wrak Zwammerdam 6.